STRONA GŁÓWNA      ZARZĄD       KSRG
O JEDNOSTCE       PATRON       KONTAKT
ARCHIWUM
Archiwum
aktualności
22 grudnia 2010

Zarząd OSP w Tarnowie Opolskim informuje, że dnia 15 stycznia 2011 r. (sobota) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Do wzięcia udziału w spotkaniu zachęcamy wszystkich zrzeszonych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Rozpoczęcie o godzinie 17.00.

22 grudnia 2010

18 września 2010 r. w Kosorowicach przy remizie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. O puchar Wójta Gminy rywalizowało ze sobą kilkanaście drużyn z czterech jednostek. Organizatorami zawodów była jednostka OSP w Przyworach.

22 grudnia 2010

W lipcu 2010 r. strażacy z naszej jednostki wybrali się na zjazd samochodów pożarniczych.

24 września 2010

16 czerwca 2010 r., na jednym z naszych środowych spotkań, przeprowadzone zostały ćwiczenia z ratownictwa drogowego oraz udzielania poszkodowanym wsparcia i pomocy przedmedycznej. W zajęciach uczestniczyła również MDP.

24 września 2010

Po kilku dniach walki z powodzią w Kątach Opolskich w dniu 23 maja 2010 r. wróciliśmy do pomocy w usuwaniu podtopień w Kosorowicach.

24 września 2010

10 lipca 2010 r. na placu przed jednostką naszej straży odbył się letni piknik z pokazami służb ratowniczych.

10 czerwca 2010

19 maja 2010 r., w godzinach porannych, zostaliśmy odwołani z trwającej od 17 maja akcji zabezpieczania przed podtopieniami miejscowości Kosorowice i skierowani do walki z powodzią w Kątach Opolskich. Pracowaliśmy razem ze strażakami z OSP Raszowa i OSP Kosorowice.

08 czerwca 2010

17 maja 2010 r. jednostka OSP Tarnów Opolski została wezwana do walki z podtopieniami w miejscowości Kosorowice. Na miejscu działała wraz z OSP Kosorowice i OSP Raszowa.

11 maja 2010

W drugą niedzielę maja (09.05.2010 r.) uczestniczyliśmy w dorocznej Pielgrzymce Strażaków na Górę św. Anny. Uroczystość ta od kilkunastu lat stała się w naszej diecezji dopełnieniem obchodów Dnia Strażaka.

10 maja 2010

Obchody święta resortowego rozpoczęliśmy 03 maja 2010 r. uroczystą Mszą św. ku czci św. Floriana. Kandydaci na młodych adeptów pożarnictwa złożyli ślubowanie na sztandar i zostali pasowani, przez Prezesa OSP w Tarnowie Opolskim - dha Zygmunta Bawoł, na członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Strażacka majówka była okazją do spotkania i rozmów przy grillu. Drugą częścią obchodów Dnia Strażaka była...

01 kwietnia 2010

Dodano zdjęcia i informacje o zdarzeniach, w których w ostatnim czasie uczestniczyła nasza jednostka.

24 marca 2010

20 marca 2010 r. strażacy z naszej jednostki zajęli się pielęgnacją wiekowych drzew otaczających kościół w Tarnowie Opolskim. Przycięli również gałęzie drzew przed probostwem.

17 marca 2010

W tym roku wodzenie niedźwiedzia przypadło na ostatnią sobotę karnawału - 13 lutego. Tam, gdzie wodzących niedźwiedzia szczodrze obdarowano, nie śmiano zapomnieć o zgubieniu słomki. Gospodarzom domostw wręczano również kalendarz strażacki naszej jednostki.

22 lutego 2010

Zebranie sprawozdawcze, podsumowujące działalność jednostki OSP w Tarnowie Opolskim w roku 2009, miało miejsce 23 stycznia 2009 r.

05 stycznia 2010

Zarząd OSP w Tarnowie Opolskim w Nowym Roku życzy wszystkiego najlepszego człon-kom jednostki i ich rodzinom, sympatykom oraz odwiedzającym naszą stronę. Jednocześnie informuje, że dnia 23 stycznia 2009 r. (sobota) będzie miało miejsce zebranie, na którym zostanie złożone roczne sprawozdanie z działalności jednostki. Do wzięcia udziału w spotkaniu zachęcamy wszystkich zrzeszonych oraz człon-ków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Rozpoczęcie o go-dzinie 17.00.

09 grudnia 2009

W minioną niedzielę, 06 grudnia 2009 r., na placu przy straży pożarnej zorganizowano świąteczny kiermasz. W tym czasie można było zakupić wypieki, choinki, ozdoby choinkowe i różnego rodzaju bibeloty służące do ozdabiania domów na czas nadchodzących świąt. Kiełbasa z grilla oraz grzane piwo i wino z przyprawami służyły tym, którzy nieco zmarzli. Całości dopełniły występy...

26 października 2009

26.09.2009 r. w Kotorzu Małym odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Rywalizowało ze sobą 21 drużyn (w tym 9 kobiecych). W grupie A najlepsza była OSP Żelazna, a w grupie C - OSP Sławice. Zwy-cięzcom serdecznie gratulujemy.

25 września 2009

Dodane zostały informacje o udziale jednostki w zdarzeniach.

Aktualnie przygotowujemy się do startu w zawodach powiatowych. Odbędą się one 26 września 2009 r. w Kotorzu Małym. Roz-poczęcie o godz. 9.00. Zapraszamy.

21 września 2009

06 września 2009 r. na stadionie w Raszowej odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. O puchar Wójta Gminy rywalizowało ze sobą kilkanaście drużyn z czterech jednostek.

05 września 2009

15 sierpnia 2009 r. nasza jednostka organizowała letni piknik dla wszystkich, którzy nie znoszą nudy i lubią dobrą zabawę. Od godziny 15.00 bawiły: Jan Sitek z zespołem, formacja "Brand New Cadillac", zespół "Rollbar" oraz grupa taneczna "Hałas". Prowadzenie imprezy powierzyliśmy magicznemu kabaretowi "Bruno". Dla dzieci przygotowane były...

02 września 2009

15 lipca 2009 r. Łukasz Nowak z portalu O!Polskie Ratownictwo wykonał komplet zdjęć Drużyn Pożarniczych z OSP w Tarnowie Opolskim oraz obiektu naszej jednostki.

16 lipca 2009

W dniach 03 - 05 lipca 2009 r. Naczelnik OSP w Tarnowie Op. - dh Jan Czech oraz dh Józef Bańkowski brali udział w szkole-niu uzupełniającym z zakresu ratownictwa medycznego zorganizowanym w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSP RP.

16 lipca 2009

W dziale ZDARZENIA zostały dodane infor-macje o udziale naszej jednostki w działa-niach ratowniczo-gaśniczych w dniach:

 

28 maja 2009 r., 14 czerwca 2009 r.,

21 czerwca 2009 r., 28 czerwca 2009 r.,

29 czerwca 2009 r.

16 lipca 2009

13 czerwca 2009 r. delegacja z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w obchodach 75-lecia OSP w Kosorowicach. Po Mszy św. i wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goś-cie: V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP - dha Teresa Tiszbierek, Komendant Miejski PSP w Opolu - mł. bryg. Paweł Kielar, Komendant Gminny - dh Ludwik Janicki, Prezes Zarzą-du OSP w Kosorowicach - dh Krzysztof Halupczok, V-ce Sta-rosta Powiatu Opolskiego - Pan Krzysztof Wysdak, Wójt Gmi-ny Tarnów Op. - Pan Zygmunt Cichoń oraz mieszkańcy Koso-rowic. Uroczystość kończył wspólny obiad i wieczorna zabawa taneczna. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

26 maja 2009

W dziale ZDARZENIA zostały dodane zdję-cia z udziału naszej jednostki w działa-niach ratowniczo-gaśniczych w dniach:

 

02 maja 2009 r., 04 maja 2009 r.,

07 maja 2009 r., 09 maja 2009 r.,

13 maja 2009 r.

26 maja 2009

Jak co roku, w drugą niedzielę maja, uczestniczymy w Pielgrzymce Strażaków na Górę św. Anny. XIII spotkanie straża-ków miało miejsce 10 maja 2009 r.

09 maja 2009

Obchody Dnia Strażaka w naszej jed-nostce rozpoczęliśmy 03 maja 2009 r. uroczystą Mszą św. ku czci św. Floriana. Po Mszy św. dziewięciu młodych ludzi złożyło ślubowanie na sztandar i zostało pasowanych, przez Prezesa OSP w Tar-nowie Opolskim - dh Zygmunta Bawoł, na członków Młodzie-żowej Drużyny Pożarniczej. Strażacka majówka była okazją do spotkania i rozmów przy grillu.

05 maja 2009

02 maja 2009 r. o godz. 17.00 nasza jednostka została wez-wana do pożaru stajni w Kosorowicach. Na miejscu były rów-nież: OSP Kosorowice, OSP Przywory, JRG nr 1 PSP w Opolu, Pogotowie Ratunkowe i Policja. Tego samego dnia o godz. 19.30 pojechaliśmy do pożaru lasu w Raszowej. Na miejscu działała OSP Raszowa. Niestety, nie dojechał Renault Kerax z JRG nr 1 PSP w Opolu, który w drodze uległ wypadkowi. 04 maja 2009 r. o godz. 8.05 zaalarmowano nas do kolizji drogowej pomiędzy miejscowościami Raszowa i Daniec. Do-szło do zderzenia samochodów Audi A4 i Ford Courier.

24 kwietnia 2009

Z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Floriana serdecz-nie zapraszamy 03 maja 2009 r. o godz. 11.00 na uroczys-tą mszę św. w intencji strażaków, ich rodzin oraz zmarłych strażaków, którzy we wcześniejszych pokoleniach nieśli po-moc ludności Tarnowa Opolskiego i okolicznych miejscowości. W tym dniu w naszej jednostce młodzi adepci pożarnictwa złożą też uroczyste ślubowanie na sztandar i zostaną paso-wani na członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

22 kwietnia 2009

UWAGA: Większość naszych strażaków w najbliższych mie-siącach powinno wykonać obowiązkowe badania okresowe, stwierdzające zdolność do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Proszę zapoznać się z dostępnymi w jednostce informacjami i terminem swoich badań.

22 kwietnia 2009

21 kwietnia 2009 r. o godz. 16.10 wyjechaliśmy do pożaru lasu za miejscowością Miedziana. Na miejscu działały już dwie wcześniej zaalarmowane sekcje. Szybko poradziły sobie z ogniem rozprzestrzeniającym się dopiero w gęstym, mło-dym lesie. W działaniach brały udział:

 

307o72 - OSP Kosorowice

307o59 - OSP Przywory

309o29 - OSP Tarnów Opolski

19 kwietnia 2009

W "Nowej Trybunie Opolskiej" z datą 17 kwietnia 2009 r. pojawiła się wzmianka o naszej jednostce. Pisano między innymi o tym, że OSP w Tarnowie Opolskim zajmuje czoło-we miejsce w plebiscycie "Strażak Roku". Poza kategorią "Najlepsza jednostka" w rankingu znajdują się też nasi stra-żacy: Prezes - Zygmunt Bawoł oraz Naczelnik - Jan Czech.

Wszystkim, którzy oddali głos na strażaków z Tarnowa Opol-skiego serdecznie dziękujemy. Jest to ogromne dowartoś-ciowanie naszej pracy. Dziękujemy również za głosy, które do 28 kwietnia 2009 r. zostaną jeszcze oddane.

17 kwietnia 2009

11 kwietnia 2009 r. ok. godz. 13.10 wyjeż-dżaliśmy do pożaru lasu w okolicach Osie-dla Zakładowego w Tarnowie Opolskim. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu Stadio-nu Sportowego. Sprawnie podjęte działa-nia pozwoliły na szybkie opanowanie sy-tuacji. Wystarczające okazały się środki, którymi dysponowa-ła jedynie nasza jednostka.

17 kwietnia 2009

07 kwietnia 2009 r. ok. godz. 16.40 zosta-liśmy wezwani do wypadku drogowego w miejscowości Walidrogi. W momencie, kiedy samochód marki Audi zjeżdżał z dro-gi, uderzył w niego nadjeżdżający z tyłu dostawczy Renault. Na miejscu zdarzenia były: 301o25 z JRG 1, 301o43 z JRG 1, 309o29 z OSP Tarnów Opolski i 309o30 z OSP Tarnów Opolski oraz Policja i Pogo-towie Ratunkowe.

16 kwietnia 2009

Zdarzenia, w których w ostatnim czasie uczestniczyła nasza jednostka:

 

04.04.2009 r. - Fałszywy alarm

06.04.2009 r. - Pożar suchej trawy w Kosorowicach

07.04.2009 r. - Wypadek w Walidrogach

10.04.2009 r. - Pożar w pobliżu lasu w Kosorowicach

11.04.2009 r. - Pożar lasu w Tarnowie Opolskim

15.04.2009 r. - Pożar słomy w Raszowej

16.04.2009 r. - Pożar suchej trawy w Kosorowicach

26 marca 2009

Od niepamiętnych czasów w karnawale w Tarnowie Opolskim wodzono niedźwie-dzia. Gospodyni każdego domostwa, do którego zachodzono z niedźwiedziem obo-wiązkowo musiała...

24 lutego 2009

01 lutego 2009 r. w godzinach wieczor-nych jednostka OSP Tarnów Opolski zos-tała wezwana do usunięcia drzewa, które pod ciężarem śniegu...

22 lutego 2009

12 stycznia 2009 r. nasza jednostka dla swoich członków i ich rodzin zorganizo-wała kulig. Po przejażdżce saniami można było się posilić kiełbaska pieczoną przy ognisku.

21 lutego 2009

10 stycznia 2009 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze, podsumowujące działal-ność jednostki OSP w Tarnowie Opolskim w roku 2008...

18 lutego 2009

29 grudnia 2008 r. w godzinach porannych miało miejsce ćwiczebne alarmowanie jed-nostki OSP w Tarnowie Opolskim, połączo-ne z inspekcją przeprowadzoną przez...

09 stycznia 2009

08 stycznia 2009 r. o godz. 8.15 jednostka OSP Tarnów Opolski została wezwana do wypadku na drodze nr 423; między zjaz-dem do Kątów Opolskich a miejscowością Chorula. Złe warunki pogodowe i brak roz-tropności młodego kierowcy doprowadziły do czołowego zderzenia Opla Astra i Skody Favorit. Na miej-sce zdarzenia przybyły: Scania i Mercedes z JRG nr 1 PSP w Opolu, Ford z OSP Tarnów Opolski, Policja, Pogotowie Ra-tunkowe. Apelujemy o ROZTROPNOŚĆ i UWAŻNE prowa-dzenie pojazdów, szczególnie w okresie zimowym!

29 grudnia 2008

Zarząd OSP w Tarnowie Opolskim informuje, że dnia 10 stycznia 2009 r. (sobota) bę-dzie miało miejsce zebranie, na którym zo-stanie złożone roczne sprawozdanie z dzia-łalności jednostki. Do wzięcia udziału w spotkaniu - będącym zarazem okazją do podsumowania minionego roku i podzielenia się doświadczeniem z młodszym pokoleniem strażaków - za-chęcamy wszystkich zrzeszonych oraz członków Młodzie-żowych Drużyn Pożarniczych. Rozpoczęcie o godzinie 18.00.

10 grudnia 2008

W minioną niedzielę, 07 grudnia 2008 r., na placu przy straży pożarnej zorganizo-wano świąteczny kiermasz. W tym czasie można było zakupić wypieki, choinki, ozdo-by choinkowe i różnego rodzaju bibeloty służące do ozdabiania domów na czas nadchodzących świąt.

6 grudnia 2008

21 października 2008 r. sakrament mał-żeństwa przyjęli Teresa Adamska i Ma-teusz Kozołup. Oboje są strażakami z na-szej jednostki...

6 grudnia 2008

05 grudnia 2008 r. o godz. 13.10 zostaliś-my wysłani do wypadku drogowego w Tar-nowie Opolskim. Do kolizji doszło na skrzy-żowaniu ulic: Nakielskiej, Cmentarnej i Za-wadzkiego. Wymuszenie pierwszeństwa zakończyło się zderzeniem Forda Mondeo i VW Polo. Na miejsce zdarzenia przybyły: Scania i Mercedes z JRG nr 1 PSP w Opolu, OSP Tarnów Opolski, Pogotowie Ra-tunkowe i Policja.

5 grudnia 2008

W dniach 02-04 grudnia 2008 r. strażacy z naszej jednostki brali udział w osuszaniu basenu znajdującego się w centrum Tar-nowa Opolskiego.

29 listopada 2008

W ostatnim czasie jednostka OSP Tarnów Opolski była dyspo-nowana do:

 

10 XI 2008 r. - wypadku drogowego w Kątach Opolskich,

20 XI 2008 r. - pożaru w Przyworach,

22 XI 2008 r. - pożaru piwnicy w Kosorowicach,

29 XI 2008 r. - zdjęcia kota z drzewa.

8 listopada 2008

Dzisiaj o godz. 12.30 nasza jednostka została zadyspono-wana do pożaru samochodu przy ul. Cmentarnej w Tarnowie Opolskim. Szybkie rozprzestrzenianie się ognia spowodowa-ło, że w chwili przybycia strażaków na miejsce zdarzenia sa-mochód osobowy Polonez niemal kompletnie płonął. Niebez-pieczeństwo działania w tym przypadku było zwiększone i wynikało z istnienia w pojeździe instalacji gazowej. Na po-chwałę zasługuje postawa innych kierowców, którzy próbo-wali stłumić pożar. Na miejsce zdarzenia przybyły: JRG nr 1 PSP w Opolu, OSP Tarnów Opolski, Policja.

3 listopada 2008

Przed nastaniem zimy zdążyliśmy z naj-ważniejszymi remontami prowadzonymi w położonym tuż obok jednostki magazy-nie. Wykonana została nadbudowa i zada-szenie całego obiektu. Dalsze plany obej-mują prace wykończeniowe wewnątrz.

9 października 2008

Wczoraj, 8 października 2008 r. o godz. 23.50, jednostka OSP w Tarnowie Opolskim została wysłana do pożaru samo-chodu przy ul. Dzierżonia w Nakle. W momencie przyjazdu strażaków na miejsce, samochód dostawczy VW znajdował się w pełnym ogniu. Mimo szybkiej reakcji, kompletnie spło-nęła komora silnika i kabina kierowcy. Wysoka temperatura stopiła również wiele pozostałych elementów pojazdu. Akcję utrudniała gęsta mgła. Na miejsce zdarzenia przybyły: JRG nr 1 PSP w Opolu, OSP Tarnów Opolski, Policja. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

9 października 2008

W poniedziałek, 6 października 2008 r., w godzinach popołudniowych, 78-letni mieszkaniec Tarnowa Opolskiego oddalił się Fiatem 125p i do późnych godzin wie-czornych nie powrócił do miejsca zamiesz-kania...

9 października 2008

Podczas ostatniej wizyty strażaków z za-przyjaźnionej jednostki w Holandii otrzy-maliśmy (oprócz hełmów MSA Gallet) ubra-nia ochronne dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej...

1 października 2008

W miniony weekend (26-28 września 2008 r.) gościliśmy w naszej jednostce delegację strażaków z Holandii. W piątek wybraliśmy się z krótką wizytą do JRG nr 1 PSP w Opolu, a po niej...

1 października 2008

Ciągle trwają przygotowania do przeglądu operacyjno-technicznego. Ciszy nas, że do prac włączyła się również grupa młodzieży zainteresowana pożarnictwem.

1 października 2008

Dzięki operatywności strażaków, wsparciu władz samorządowych oraz życzliwości wielu wspomagających naszą jednostkę osób i instytucji, 15 września 2008 r. mog-liśmy rozpocząć remont zaplecza magazy-nowego...

26 września 2008

Od dziś, na czas nadchodzącego weekendu, będziemy gościli strażaków z Holandii. W ramach spotkania zorganizowane będą m.in.: wizyta w JRG nr 1 PSP w Opolu, zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Jednostka rozpoczęła także inwestycje związane z remontem zaplecza magazynowego. Ponadto przygotowujemy się do corocznego przeglądu ope-racyjno-technicznego. O wszystkich wydarzeniach w jednost-ce na bieżąco będziemy informowali na stronie.

19 września 2008

W minioną niedzielę (14 września 2008 r.) w Tarnowie Opolskim miały miejsce obcho-dy gminnych dożynek. Strażacy z naszej jednostki włączyli się do uroczystości przede wszystkim od strony organizacyj-nej.

10 września 2008

W tym roku miały już miejsce dwa śluby strażaków z naszej jednostki, a to jeszcze nie koniec...

09 września 2008

W czasie wakacji kilkunastu uczniów szkół w Tarnowie Op. uczestniczyło w spotka-niach organizowanych w naszej jednost-ce. Ciekawa forma prowadzenia zajęć przyczyniła się do...

22 sierpnia 2008

W piątek (15 sierpnia 2008 r.), w godzi-nach popołudniowych, nad miejscowoś-ciami: Sieroniowice, Błotnica Strzelecka i Balcarzowice przeszła trąba powietrzna...

01 sierpnia 2008
Od dawna jednostka OSP Tarnów Opolski nie interweniowała tyle razy w ciągu jednego miesiąca co w lipcu bieżącego roku. Zazwyczaj miesiące lipiec i sierpień pod względem często-tliwości wyjazdów do zdarzeń zawyżają statystyki roczne, aczkolwiek...

Więcej...

11 lipca 2008

W dniach 3-6 lipca 2008 r. w naszej jednostce miało miejsce międzynarodowe spotkanie służb pożarniczych z Holandii, z Niemiec i z Polski.

10 lipca 2008

28 czerwca 2008 r. delegacja z OSP w Tarnowie Op. została zaproszona do wzięcia udziału w obchodach uroczystości 80-ciolecia powstania jednostki w Przyworach. Gratulujemy i ży-czymy dalszych sukcesów.

22 czerwca 2008

W minionym tygodniu w jednostce zostały wymienione bramy garażowe. W dniu wczorajszym nasi druhowie zabrali się też do malowania ścian w remizie. Efekty ich pracy były zaskakujące nawet dla nich samych.

22 czerwca 2008

Rozbudowa jednostki została zakończona. Dzięki kilkumiesięcznej pracy wielu straża-ków i pomocy osób życzliwych naszej jed-nostce mogliśmy przed dwoma tygodniami zakończyć inwestycję mającą na celu do-budowanie szatni na ubrania specjalne.

10 czerwca 2008

Niecodziennych gości przyjęliśmy 26 maja 2008 r. Wizytę w naszej jednostce złożyli wychowankowie Publicznego Przedszkola w Tarnowie Opolskim. Czas spędzony wśród strażaków i sprzętu, którym na co dzień posługują się służby ratownicze, po-zwolił dzieciom zapoznać się z profesją pożarniczą. Mamy na-dzieję, że za kilkanaście lat właśnie spośród nich będą rekru-towani nowi działacze OSP.

28 maja 2008

Po dwóch miesiącach prac nad rozbudową jednostki możemy pokazać jak wygląda szatnia na ubrania specjalne. Nadal trwa-ją jednak prace wykończeniowe.

28 maja 2008

Dziś mijają dwa miesiące od momentu roz-poczęcia budowy szatni na ubrania spec-jalne. Dzięki zaangażowaniu strażaków i wielu ludzi życzliwych naszej jednostce, możemy powiedzieć, że na chwilę obecną pozostały jedynie drobne prace wykończe-niowe. Publikujemy zdjęcia obrazujące przebieg prac w ciągu ostatnich kilkunastu dni.

28 maja 2008

Na stałe już przyjęło się w naszej jed-nostce, że co roku, w drugą niedzielę maja, uczestniczymy w Pielgrzymce Stra-żaków na Górę św. Anny. XII takie spot-kanie miało miejsce 11 maja 2008 r.

28 maja 2008

05 maja 2008 r. uczestniczyliśmy w koncercie w opolskim amfiteatrze, zorganizowanym z okazji Dnia Strażaka. Konfe-ransjerem był Krzysztof Ibisz. O ile In-Grid rewelacyjnie potrafiła bawić publiczność, o tyle Stachursky zaprezentował kompletny brak klasy. Po koncercie niektórym z nas towarzy-szyło nieodparte wrażenie, że Artysta ten w większym stop-niu przyjechał pochwalić się swoimi osiągnięciami niż śpiewać dla publiczności. Przynajmniej kilka dobrych piosenek mogło nieco zatrzeć to negatywne odczucie.

17 maja 2008

W dniach 03-07 maja 2008 r. gościliśmy Członka Honorowego OSP w Tarnowie Op. oraz delegację z zaprzyjaźnionej jednostki straży pożarnej w Holandii.

17 maja 2008

Obchody Dnia Strażaka w naszej jednost-ce rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. ku czci św. Floriana. Poczęstunek i "strażac-kie rozmowy" dopełniły świętowania.

 

04 maja 2008

W dniu Święta Strażaka życzymy opieki św. Floriana wszystkim, którzy niosą pomoc potrzebującym.
Niech każdy z nas liczy tyle samo szczęśliwych powrotów, co wyjazdów do zdarzeń, a czas poświęcony innym ludziom niech się przełoży na błogosławieństwo w życiu każdego strażaka.

Zarząd OSP w Tarnowie Opolskim

03 maja 2008

03.05.2008 r. o 19:50 zostaliśmy wezwani do zdarzenia na ul. Klimasa w Tarnowie Op. Kierowca Daewoo Lanos, wypro-wadzając pojazd z łuku drogi, stracił nad nim panowanie, zje-chał na przeciwległy pas ruchu i czołowo uderzył w VW T4. Kilkadziesiąt minut zajęło strażakom wydostanie uwięzionego kierowcy Daewoo. Poszkodowana była również pasażerka jadąca tym samym samochodem. Wstępne oględziny miejsca zdarzenia sugerują, że jedną z przyczyn była nadmierna prędkość. W akcji uczestniczyły: 2 jednostki PSP z JRG nr 1 w Opolu, OSP Tarnów Opolski, Policja i Pogotowie Ratunkowe.

Więcej: O!Polskie Ratownictwo

03 maja 2008

26 kwietnia 2008 r. zakończyliśmy prace ciesielskie. W najbliższym czasie wykona-my pokrycie dachowe. Kolejnym etapem będzie wykończenie wnętrz. Niebawem jednostka ma pozyskać również nowe bramy garażowe. Tymczasem przed nami święto Patrona i Pielgrzymka Strażaków na Górę św. Anny.

02 maja 2008

Nadal trwają prace remontowo-budowla-ne w naszej jednostce. W znaczącej czę-ści zakończyliśmy budowę szatni na ubra-nia specjalne i przeszliśmy do prac ciesiel-sko-dekarskich i wykończeniowych. Przy-gotowaliśmy też...

20 kwietnia 2008

Z początkiem kwietnia rozpoczęliśmy pra-ce remontowo-budowlane w naszej jed-nostce. W ramach rozbudowy powstanie szatnia na ubrania specjalne. Wymienione będą też bramy garażowe. A to jeszcze nie wszystkie inwestycje...

16 kwietnia 2008

25 marca 2008 r. strażacy z naszej jed-nostki przystąpili do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe. Życzliwe nasta-wienie Komisji Egzaminacyjnej oraz umie-jętne egzekwowanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie kursu pozwoliły wszys-tkim uzyskać rezultaty pozytywnie rozstrzygające ostateczny wynik egzaminu.

31 marca 2008

Kilka ostatnich tygodni było czasem inten-sywnego szkolenia dla większości straża-ków-ratowników z naszej jednostki. W mi-niony piątek kursanci przystąpili do egza-minu wieńczącego szkolenie podstawowe.

22 marca 2008

We wtorek (25 marca 2008 r.) o godz. 17.00 organizowane są ostatnie zajęcia w ramach kursu podstawowego. Osoby, które biorą w nim udział, egzamin z części praktycznej będą skła-dały w jednostce OSP w Tarnowie Opolskim w piątek 28 marca 2008 r. o godz. 16.00.

14 marca 2008

Nowa Trybuna Opolska opublikowała wyniki I etapu plebiscytu "Strażak Roku". Wśród nominowanych w kategorii drużyna ochotnicza znalazła się jednostka OSP w Tarnowie Op. No-minację w kategorii strażak ochotnik uzyskał Jan Czech, a jako strażak zawodowy Zygmunt Bawoł. Od dziś NTO pu-blikuje kupony konkursowe do głosowania w II etapie. Dziękuję za solidarną współpracę i za utrzymanie w tajemnicy przed nominowanymi zgłoszenia ich do I etapu. Zwracam się z prośbą o zbieranie kuponów konkursowych do II etapu i o dostarczanie ich do jednostki.

13 marca 2008

Druga część kursu podstawowego jest obowiązkowa dla wszystkich strażaków objętych tym szkoleniem. Terminy zajęć w JRG nr 2 w Opolu: 11 marca, 13 marca, 15 marca (+ komora dymowa), 17 marca, 19 marca. W tych dniach o godz. 15.15 należy przybyć do jednostki lub indywidualnie udać się do JRG nr 2 w Opolu. Zajęcia rozpoczynają się o 16.10. W razie konieczności kurs może zostać wydłużony. Kursanci muszą być w mundurach koszarowych i wyposażeni w hełmy.

06 marca 2008

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu z pierwszej części kursu podsta-wowego, od wtorku (11 marca 2008 r.) rozpoczynają drugi etap szkolenia. Zajęcia organizowane są w JRG nr 2 w Opolu. Po-czątek o godz. 16.10. Samodzielnie muszą dostać się do JRG nr 2 w Opolu przy ul. Budowlanych 1 ci, którzy uczą się lub pracują w Opolu. Po za-kończonych zajęciach kursanci z naszej jednostki będą mieli zapewniony transport powrotny.

03 marca 2008

19 lutego 2008 r. zostaliśmy wysłani do pożaru stodoły w Dańcu. Następnego dnia jeden z mieszkańców Dańca działania na-szej jednostki skomentował w słowach: Dziękujemy zawziętym Strażakom OSP Tar-nów Opolski. Gdyby nie ich nagły przyjazd, to rodzina nie ma dachu nad głową. Dzięku-jemy za docenienie naszych starań, a że nie byliśmy w nich odosobnieni, to dziękujemy również...

Więcej...

13 lutego 2008

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Miej-skiej PSP w Opolu udostępnił - w ramach plat-formy e-learning - wyniki egzaminu składanego 12 lutego 2008 r. z materiału wchodzącego w zakres pierwszej części szkolenia podstawo-wego. Z rezultatami osiągniętymi przez straża-ków z OSP w Tarnowie Opolskim od dziś można zapoznać się w jednostce.

08 lutego 2008

W dniu 11 lutego 2008 r. o godz. 18.00 w remizie OSP w Tarnowie Opolskim bę-dzie miało miejsce spotkanie organiza-cyjno-szkoleniowe, związane z egzami-nem sprawdzającym umiejętności z zakre-su szkolenia podstawowego. Obecność obowiązkowa.

07 lutego 2008

W okresie karnawału strażacy z naszej jednostki tradycyjnie już wodzą niedźwie-dzia. W tym roku miało to miejsce 02 lute-go. Dziś od Prezesa otrzymałem zdjęcia, więc można zobaczyć jak wygląda ta tra-dycja w Tarnowie Opolskim.

05 lutego 2008

Grupa strażaków przygotowujących się do zło-żenia w najbliższym czasie egzaminu z pierw-szej części szkolenia podstawowego, wspo-minany egzamin będzie miała 12 lutego 2008 r. o godz. 16.00 w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu. Wyjazd z OSP w Tarnowie Opolskim o godz. 15.30. Prosimy o punktualne przybycie. Koniecznie na-leży ponownie zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez KM PSP w Opolu. Dostępne są na stronie internetowej KM PSP w Opolu w ramach platformy e-learning oraz w biurze Zarządu jednostki OSP Tarnów Opolski.

25 stycznia 2008

Na stronie Brandweer Noordwijkerhout, w dziale z linkami, pojawił się odnośnik do naszej witryny. Wspominana strona należy do zaprzyjaźnionej jednostki straży pożarnej z Noord-wijkerhout w Holandii. Także dodajemy łącze do ich witryny.

24 stycznia 2008

19 stycznia 2008 r. odbyło się roczne ze-branie podsumowujące działalność naszej jednostki w roku 2007. Dostępna jest juz relacja z przebiegu spotkania i fotorepor-taż. Serdecznie dziękujemy Waldemarowi Stanik za zdjęcia. Galerię uzupełnimy nie-bawem o fotografie obiecane przez Tinę.

16 grudnia 2007

Zarząd OSP Tarnów Opolski ogłasza, że na dzień 19 stycznia 2008 r. planowane jest ze-branie, na którym zostanie złożone roczne sprawozdanie z działalności jednostki. Do wzięcia udziału w zebraniu sprawozdawczym - będącym zarazem okazją do spotkania i pod-sumowania minionego roku, a także podzielenia się doś-wiadczeniem z młodszym pokoleniem strażaków - zachęcamy wszystkich zrzeszonych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Rozpoczęcie o godzinie 18.00.

16 grudnia 2007

W miniony piątek (14 grudnia 2007 r.) kilka osób, należących do tej pory do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, przystąpiło do egzaminu na stopień szeregowego. Wszyscy składający egzamin uzyskali pozytywną weryfikację komisji egzaminacyjnej. Tym samym stali się pełno-prawnymi strażakami, przynależącymi do naszej jednostki. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w działalności na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

24 listopada 2007

W najbliższym czasie odbędzie się kurs szere-gowych OSP. Od tego roku zmienia się formuła szkolenia podstawowego. W związku z tym wszystkich, którzy zgodnie ze statutem mogą do niego przystąpić, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie naczelnikowi swojego udziału w kur-sie. Proszę to uczynić w nadchodzącym tygodniu. Ze względu na obowiązujące terminy późniejsze przystąpienie do szkole-nia nie będzie możliwe.

22 listopada 2007

I po przeglądzie... Serdecznie dziękujemy tym, którzy poświę-cili swój czas i chętnie brali udział w pracach związanych z przygotowaniem do przeglądu operacyjno-technicznego. Szczególnie cieszy, że wielu z nas służbę w OSP rozumie jako coś więcej niż tylko mundur i akcje. Pełna gotowość do szyb-kiego reagowania i dobre przygotowanie jednostki do działa-nia jest wynikiem całego ogromu zwykłych,  codziennych za-jęć, które muszą być wykonane.

8 listopada 2007

Przygotowujemy się do corocznego przeglądu operacyjno-technicznego. W gminie Tarnów Opolski zostanie przeprowa-dzony 21 listopada 2007 r. Jednostka może utrzymać wynik osiągany od kilku lat również dzięki Twojej pomocy. Przyjdź i wspomóż prace porządkowe.

 

12 października 2007

Od dziś można zapoznać się z informacja-mi o wyposażeniu naszej jednostki. W os-tatnich latach ciągle przybywało coraz bar-dziej niezbędnego i coraz bardziej wy-specjalizowanego sprzętu, więc przygoto-wanie tego działu trochę trwało. Serdecz-nie dziękuję tym, którzy pomagali mi pozyskać informacje i materiał zdjęciowy.

 

4 października 2007

Wójt gminy Tarnów Opolski 3 października 2007 r. spotkał się z kobiecą drużyną po-żarniczą, aby pogratulować zajęcia II miej-sca w zawodach powiatowych. Zaprasza-my do zapoznania się z relacją z tego spotkania.

Poprawiłem strony o patronie i KSRG. Dodałem galerie z za-wodów gminnych w roku 2005 i 2006 oraz z przygotowań do zmagań w roku 2006. Uzupełniłem galerię z zawodów po-wiatowych (dla Tiny serdeczne podziękowania za zdjęcia).

1 października 2007

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze za nami. Zarówno poziom współzawod-nictwa, jak i organizacja były na wysokim poziomie. Bez niespodzianek - I miejsca zajęła OSP Żelazna. Gratulujemy. Cie-szymy się z II miejsca naszej drużyny kobiecej i V męskiej. W najbliższą środę będzie miało miejsce spotkanie władz samorządowych z kobiecą drużyną z naszej jednostki. Postaram się przygotować z niego relację. W ga-leriach można przejrzeć zdjęcia z minionej soboty.

27 września 2007

Dziękuję za wszelkie krytyczne uwagi i zgłoszenia zmian, które należy uwzględnić i nanieść do finalnej wersji strony. Wiele cennych wskazówek (m.in. od Nox'a z portalu www.ratownictwo.opole.pl) pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów. Dziękuję też za wszystkie udostępniane zdjęcia i materiały. W chwili obecnej dodałem obchody 80. rocznicy istnienia OSP w Tarnowie Op. i uzupełniłem skład zarządu.

23 września 2007

Udostępniam testową wersję strony głównej. Czekam na konstruktywną krytykę dotyczącą poszczególnych elementów wyglądu i funkcjonalności strony.

21 września 2007

Jednostka OSP w Tarnowie Opolskim niebawem będzie miała własną stronę internetową. Ostatnie poprawki nanoszone są do projektu graficznego. Wszystkich zainteresowanych za-praszam do prac związanych z wypełnieniem poszczególnych działów treścią.
Copyright © 2010 by OSP Tarnów Opolski