STRONA GŁÓWNA      ZARZĄD       KSRG
O JEDNOSTCE       PATRON       KONTAKT
PATRON

Według zapisków z VIII w., Florian był oficerem wojsk rzymskich, dowódcą oddziałów stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems. Podczas prześladowania chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana zo-stał aresztowany wraz z czterdzie-stoma podwładnymi mu żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bo-gom. Taka praktyka miała na celu wyrażenie uznania rzymskiego pan-teonu i równoznaczna była z wyrze-czeniem się chrześcijaństwa. Wobec stanowczej odmowy, Floriana wy-chłostano i poddano torturom. Przy-wiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się oficera rzymskiego wszelkimi środkami zmu-sić do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak wszystkie groźby i obietnice zawiodły, kazał go biczować, a potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami. Uwiązano wre-szcie kamień u jego szyi i utopiono Floriana w rzece Enns. Miało to miejsce 4 maja 304 roku. Ciało żołnierza odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, a potem kanoników laterań-skich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia reli-gijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.

W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część reli-kwii św. Floriana. W dzielnicy zwanej Kleparz, ku czci św. Floria-na wystawiono okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk po-żaru, powodzi i sztormów. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Dlatego Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi wspom-nienie liturgiczne św. Floriana jako święto.

Św. Florian jest patronem Austrii i Bolonii, a także strażaków, hutników i kominiarzy.

W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem; czasem również jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma mę-czeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.
Copyright © 2007 by OSP Tarnów Opolski
Created by Lucjan Lenort